Toña Játiva, Honorable Clavariesa de 2024 en la Mare de Deu.

Nit d’emocions per als vicentins, especialment per a Toña Játiva, Honorable Clavariesa de les festes vicentines de 2024, en la seua visita a la Basílica de la Mare de Deu dels Desamparats on s’ha celebrat una Eucaristia presidida pel vicerrector Mossén Álvaro Almenar. En acabant la celebració els Clavaris, Clavarieses i Reines de les Associacions i Confraries vicentines ha oferit un pomell de flors en el Camerí de la Mare de Deu, tancant l’ofrena floral la Presidenta de Junta Central Vicentina Mònica Gil i l’Honorable Clavariesa. Toña ha firmat en el llibre d’or de la Basílica i ha demanat la protecció de la Mare de Deu per a tots els vicentins, per a tots els valencians, recitant estos versos:

Ampara'ns, Senyora i Mare nostra.

Ampara a les nostres famílies,
als nostres pobles, a la nostra Espanya,
al nostre món actual.

Allunta gerra i discòrdies.
Unix els cors dividits
en l'alegria de sentir-se,
junt a Tu, fills teus.

Dona salut als malalts,
paciència en el dolor als que patixen,
consol als trists,
ilusió als qui l'han perdut.

Aparta de les ments l'error,
i dels cors la debilitat.
Mou, als pecadors a retornar a ells,
i als justs a virtut més alta.

Fes que vixcam cantant-te
i que anem, en el teu nom en els llavis,
a contemplar-te en la glòria
junt al teu fill Jesucrist,
que, en el Pare i l'Espirit Sant,
viu i regna Deu, pels sigles dels sigles.
Volver arriba