L’Altar del Tossal ya te Clavariesa Major per al 2025.

En la Junta General de l’Associació de sant Vicent Ferrer de l’Altar del Tossal, celebrada ahir 8 de març en la Sala de Predicació de la Casa Natalicia de sant Vicent Ferrer, com mana la tradició d’esta antiquísima Associació vicentina mijançant sorteig entre els candidats a la Clavaría, va ser nomenada Clavariesa Major de 2025 Marisa Sempere i Martínez que repetix aixina un atre any com a representant de Associació.

Fotos: S. Ombuena

La de nou Clavariesa Major expresà la seua alegria per tornar a ocupar el càrrec i sobretot acollir en la seua llar l’Image del sant titular de l’Altar del Tossal.

Volver arriba