log tossal

Programa de Festes

Dissabte dia 10 d’abril a les 20’00 hores, en nostra Parròquia de Sant Nicolau, benedicció i entrega de medalles als nous associats d’estos dos últims eixercicis.

Dumenge dia 11 d’abril a les 13’00 hores, en nostra Parròquia de Sant Nicolau, celebrarem la Missa Major.

Dimarts dia 13 a les 19’30 hores, en nostra Parròquia de Sant Nicolau, celebrarem una missa pels difunts de l’Associació.

En estos actes, com es normal, es guardaran les mides establides d’aforo, distanciament social i l’ús de maixqueretes, NO HI HAURÀN LLOCS RESERVATS per als associats.

Ademés el dumenge dia 11 d’abril per la vesprada i el dilluns 12 durant tot el dia, l’Image del Sant permaneixerà en un Altar, en el cantó on històricament ha presidit els dies de la festa, per a que els socis i devots del Sant puguen resar davant d’ella.

Los actos y horarios pueden sufrir variaciones por decisión de la Asociación organizadora.