Este matí s'ha celebrat l'acte d'entrega de premis del Concurs de Milacres que organisen Junta Central Vicentina i Lo Rat Penat. L'altar de Chirivella guanyador del primer premi possà en escena l'obra titulada "El milacre dels milacres", i en acabant la representació es va procedir a l'entrega a de premis al Altars i chiquets participants.

entregapremis2022

Quadro artístic de l'Altar de Chirivella, guanyador del Primer Premi del Concurs de Milacres 2022