Toña Játiva, Honorable Clavariesa ofrena la seua oració, en la Casa Natalicia..

Pregària de l’Honorable Clavariesa de 2024.

Deu Pare Misericordiós: 

Es reunim davant de Tú, en esta Santa Casa a on va nàixer un gran Sant que dedicà la vida a difondre la teua Fe, predicar la teua paraula i posar pau i orde entre els hòmens.

En el teu permís vullc dirigir-li unes paraules a modo d’oració i a través de la seua intercessió a les nostres pregàries aspirem tots alcançar al teu costat la Vida Eterna.

En la venia Senyor. Molt volgut Pare Vicent, hui de nou estic ací, com atres tantes vegades que assentada en el segon banc, vinc a parlar en Tú demanan-te consell o pregant que intercedixques per qui precisa ajuda.

Hui vinc plena de goig acompanyada per la meua família, amics i per la meua família vicentina. Vullc donar-te les gràcies per l’honor que me concedixes permetent-me representar a tots els vicentins en els actes en el teu honor. Te done les gràcies perque de nou entraràs en la nostra casa, d’a on Tú mai has eixit des de que te rebérem en l’any 2013, any de la nostra clavaria.

La teua presència i protecció permaneix en ella. Ahir, des del meu cor, recordí als meus pares i als vicentins que ya nos han deixat, ells nos transmeteren la devoció que te professem, tots ells treballaren per mantindre viu el teu llegat de Fe i eixemple de vida. Les nostres oracions per tots ells. 

Pare Vicent, te demane junt en l’intercesió de la Mare de Deu dels Desamparats, la nostra Geperudeta, que sàpia eixercir el meu càrrec, i en unió vicentina consigam que Valéncia conega la teua obra, Fe i rectitut de vida.

Pare Vicent, sempre has escoltat les meues súpliques, has ajudat en la malaltia a qui de forma especial t’encomaní. Te done les gràcies una volta més.

Pare Vicent, te demane que cuides de Vicente, el meu home, cuida de Robert, el meu fill, que la seua vida siga eixemple de rectitut de conducta.

Te demane per la meua família, amics i per la meua família vicentina, beneïx-los i fes que tots els altars units treballem per a donar a conéixer el teu llegat.

Pare Vicent, te demane per tots els que lluiten davant la malaltia, pels desfavorits, pels privats de llibertat, cuida de tots els que patixen soletat, cuida dels chiquets com ya ho feres fundant en 1410 el Colege Imperial de chiquets òrfens, obra que continua viva despuix de 600 anys. Ajuda en les seues necessitats a qui a Tú s´acoste buscant consol i consell.

Pare Vicent, te demane de forma molt especial per la pau del món. Intercedix per la pau en Ucrània i baix l´advocació de la Verge de Palestina te pregue que cesse el conflicte en Terra Santa. El món necessita amor i pau, no guerres i morts. Ompli els cors d´amor.

Pare Vicent, te demane per la meua molt volguda Espanya, que permaneixca unida com a Nació. Pare Vicent, com fill que eres d´esta terra, ampara a tots els valencians beneint-nos baix la teua protecció.

Volver arriba